מודעות והתנגדות

עוצמת הרכות עוזרת לנו להיות מודעים לכוח התנגדותנו בפשטות, בעזרת ההפעמה. הנוזליות והקצב שבהפעמה מסייעים לנו להכיר בקלות את חסימותנו הגופניות או הרגשיות. מאחר שעוצמת הרכות אינה משתמשת בכוח, היא אינה נלחמת בהתנגדות. הלחימה רק מגבירה את ההתנגדות במקום להגביר את המודעות. מכיוון שרכותה המוחלטת אינה נותנת עילה כלשהי להתנגדות ולמאבק, היא מעניקה לנו את ההזדמנות הנדירה לעמוד נוכח ההתנגדות הפנימית. באמצעות רכותה, יכולה עוצמת הרכות להמיס את ההתנגדות.

כמפעימים, שימו לב הן להתנגדות שלכם וגם להתנגדות של המופעמים. זכרו, היכן שההתנגדות צפה, שם מצוי הפוטנציאל הגדול ביותר לריפוי! כמופעמים, זכרו שהתנגדותכם עשויה להופיע בדיוק על סף הריפוי העמוק, ובכל פעם שאתם מתחילים להרגיש נפלא. ההבנה והמודעות יסייעו לכם בנקודות אלה יותר מפעולה הנובעת מפחד סמוי.

מתוך הספר "עוצמת הרכות" עמ' 147.